یه عالمه اتفاق افتاده و درحال افتادنه اما من وایستادم و نگاشون میکنم!
حداقل بیا بنویس بذا ثبت شه:|
همیشه ام این مدلی همزمان درگیر چنتا اتفاقم:| و همیشه باید توو شکاف زمانی خاصی قرار بگیرم تا همه ایده هامو عملی کنم! 
بقول فاطمه خاک توو سرت:|