تصمیم دارم این مدتی که از برنامه ها و فضای مجازی دورم،

عکاسی و فیلمبرداری کنم..

دیوار اتاقمو نقاشی کنم..

روحمو قلقلک بدم انگار مرده!

ورزش کنم  توو دریا بدوعم

 اونقد گیتار بزنم که سیماش بره لای انگشتام!

یکم زندگی کنم..

مردم مگه نه؟

آره مردم چن وقته.

به کسی چه که من دیوونم؟

میخام دیوونه باشم.