در انتظار 12 مرداد هستم..

این هفته قراره اتفاقای خوبی بیفته!

امروز یکم روی تخت جابجا شدم و به خودم گفتم :"خب تعطیل هست که هست!روزمو یه مدل دیگه شروع میکنم!"

چون اصلا روحمم خبر نداشت امروز تعطیله و برای صبح برنامه ی دیگه ای داشتم و از اون جایی که روزای تعطیل سیستم خونه ی ما از حالت عادی به حالت غیرعادی ای ک دوست ندارم تغییر میکنه و من اصلا روزای تعطیل و جمعه رو دوست ندارم!

سرمو کردم زیر لحاف گل گلیم و شنبه رو با یکشنبه جابجا کردم!

چنتا کتاب خوب گذاشتم رو تخت تا بخونمشون و

الانم دارم میرم میز گوشه ی پنجره ی اتاقم رو مرتب کنم و اولین برگ از دفتری که قبل از مسافرت خریده بودم رو ورق بزنم..:)

باید از تک تک لحظه ها استفاده کرد!🍃حتی اگه برخلاف میل ات بچرخن نباید بهشون اجازه بدی که شکستت بدن..💜

یاد بگیر از همشون چچوری استفاده کنی..🌼