روزی شونصد بار با خودت تکرار کن "من نیاز به تایید هیشکس ندارم."

و تمام.

لازم نیست اگه کپشنی مینویسی و از نظر خودت واووو عجب چیزی شده، اما هیشکی نمیاد هیچ کوفتی زیرش بنویسه غمگین شی.همینکه تو اون متنو دوست داری کافیه راسن خب؟

خب؟

افرین.

حالا یه موزیک خوب گوش کن.