خوبه که اینجارو دارم

که هیشکی آدرسشو نداره..

میتونم اون وقتا که دلم میگیره بیام اینجا و خیالم راحت باشه هیشکی حرفامو نمیخونه؛ نمیفهمه که دلم گرفته..

از سکوت مهربونم ممنونم که بااینکه اونقدرا خوب نیستم میاد و سر میزنه..دلگرمی قشنگیه بودنش💜

مثل یه پرنده ی مهاجر، که به هوای آتیشی که جلوی کلبه ام روشن کردم پیدام کرده و هربار که نورشو میبینه میاد این سمتی:)

مرسی پرنده جان بخاطر بودنت💜🍀

امشب چه تنهام ...

چه بده که انقد ساده احساس تنهایی میکنم

که دلم به هیچ بنده که زود پاره میشه بندش..

شب آخرین امتحان و

هوای غریب تنهاییم...

داشتم از ته دلم میخندیدم

یهو بند دلم پاره شد..

شاید

هیچی ..مهم نیست🍃

مهم نیست ....