🐳

#نامه_ی_چهارم 

آدم دلش تنگ میشود مو..

ساعت 22:18 سه شنبه است..

مو؟

یعنی دل تو هم برای ما تنگ میشود؟

توی آن جغرافیای کوچک مثل کسی که آخرین سیگارش را میکشد به دیوار تکیه دادم و به دری که باز نشد خیره ماندم..

مو!

یعنی تو هم اگر میخواستی برای من نامه ای بنویسی توی این خط چشمهایت خیس میشد؟

هرچند من لبخندت را با هیچ چیز عوض نمیکنم..

شاید یک روز روحم را چند تکه کنم،

و یک تکه اش را توی لبخندت جا بگذارم..

اینطوری همیشه با توم..و تند تند بی اراده لبخند خواهی زد:*)

میروی دکتر و دکتر به تو خواهد گفت

:"یک چیز نامریی بنفش برای ابد توی لبخندت گیر کرده!"

و تو تازه خواهی فهمید که من چرا ناپدید شدم..

تو که میدانی آن یکی تکه ها مال کیست؟:*)

چرا امروز نبودی مو؟ من دلم باد کرده! به جای اینکه بگیرد مثل بادکنک باد کرده مو..

دیده ای آدم خسته باشد،

خوابش نبرد و دلش باد کند؟

و تازه مو را هم ندیده باشد..

بگذار کمی بخندانمت..مو من گاهی خیلی زیبا میشوم!عیبی ندارد اگر با خودت بگویی این راسن چه خوشیفته است اما راست میگویم! مشکل این است که همه ی روزهایی که تو را میبینم شبیه شلغم هستم! 

دیده ای آدم یک روزهایی بیدار میشود و توی اینه میبیند که دریا زیر پوستش در حال رقص است و ماه توی چشمهایش؟

دیده ای که از دیدن خودت سیر نمیشوی و توی اینه به آن چشمهای روشن خیره میمانی؟

امروز آن شکلی بودم..

یعنی فردا باز شلغم میشوم؟

یا نور میمانم و تو را نمیبینم؟

من شلغم بودن را ترجیح میدهم..

مو من شلغم بودن را دوست دارم آنسان که تو باشی!

 دارم برایت نقاشی میکشم..توی نقاشی دوتا شاخ گوزن روی سرم هست..آن شاخها دلتنگی های من هستند..زیبا و استوار!

توی دستهایم سه شاخه گل بنفش میبینی..که پر پر شده و باد آنها را دارد میبرد..خب مو وقتی نمی آیی نفسهایم اینطوری پر پر میشود..سخت نفس میکشم ..و دستهایم را اگر ببینی کمی کبود میشوند!

دستهای همیشه داغی که یکهو سرد شدند..

هرچه ها میکنم فایده ای ندارد:(

مو امروز روز چندان جالبی هم نبود..اما میدانی سارا یک چیزی توی تاکسی گفت"اگه جانان نبود افسرده میشدیم اینجا نه؟ "

لبخند زدم..

تو روح این شهر هستی..

نامه ی امشبم کمی کوتاه است..

یک فکری برایمان بکن:*)

مو..

تو روح این شهر هستی....

برای همین است که هیچ چیز شبیه قبل نیست و من گاهی گم میشوم!

مو..؟

تو روح این شهر هستی..

باور کن!

💜..

به جان آن قلب های بنفشی که برایت میکشم..تو روح این شهر هستی..

..🍃

از طرف: دخترک دلتنگ بنفش دریاهایت..

95/12/10

22:46