همه چی راجع به راسن این روزا رو شمس خلاصه کرده توو چند حرف:) :"مرا تازه و نو بین که من هیچ کهن نشوم.."