همه چی از درونت شروع میشه.

اون بیرون هرچیو عوض کنی،

اگه قبلش توو خودت حل نشده باشی و به آرامش نرسیده باشی، هیچ محرک خارجی ای نمیتونه اون چیزی که میخوای رو بهت بده.همه چی موقت میشه.

موقت نباش.

گنده باش.